Ön itt van: Településképi Arculati Kézikönyv

Településképi Arculati Kézikönyv

 

Jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyv

Hunyadfalva Község Önkormányzatának 8/2017 (XII.13) rendelete Hunyadfalva Község településképének védelméről

Közérthető összefoglaló

Véleményeket, hozzászólásokat a következő címre várjuk: muszaki@nagykoru.hu

 

 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom Hunyadfalva Község lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Hunyadfalva Község Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint  A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít. A településre a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet egyeztetési dokumentációja elkészült.

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

 

 

  1. Településképi arculati kézikönyv bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés
  2. Településképi rendelet – tervezet bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés

 

 

Lakossági fórum ideje: 2017. október 31. (kedd), 16:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal

 

Az elkészült településképi arculati kézikönyv és rendelet a honlapon és a  Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető, melyre vonatkozó  véleményüket 2017. október 17. – 2017. november 08. között írásban a Polgármesteri Hivatalban leadhatják illetve az esznye17@citromail.hu email címre elküldhetik.

A lakossági fórumon is várjuk a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket.

 

 

 

Hunyadfalva, 2017. október 17.

                                                                         Vékonyné Házi Eszter s.k.

                                                                                   Polgármester

 

Településképi Arculati Kézikönyv

Településképi rendelet tervezete

 

Önkormányzat lapja
Önkormányzat lapja