Üdvözöljük Hunyadfalva község honlapján!

FELHÍVÁS HUNYADFALVA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Hunyadfalva Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Hunyadfalva Község területén 2022.12.12-től 2023.01.31-ig terjedő időszakban Hunyadfalva község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a szükséges mennyiségű formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot (Ebösszeíró adatlap) kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Hunyadfalva Község Polgármesteri Hivatal Hunyadfalva, Árpád út 12. szám alatt vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Adatlap

. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

– postai úton a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 5063 Hunyadfalva Árpád út 12.sz. címre

– személyesen a Polgármesteri Hivatalban

– elektronikusan a hunyadfalvaonkormanyzat@gmail.com elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. január 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

– 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

–  Az ebösszeírás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Együttműködését köszönöm!

  Gajdos Éva

   sk. jegyző

Ebregisztrációs lap

Hírek