Üdvözöljük Hunyadfalva község honlapján!

TÁJÉKOZTATÁS LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Lakosok!

Többen jelezték, hogy az idei évre kiadott hulladéknaptár nem tartalmazza a lomtalanítás  időpontját, ezért az elmúlt héten egyeztettem a szolgáltatóval, ahonnan az alábbi választ kaptam:

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is lesz lomtalanítás a településen. Ez évi egy alkalommal a szolgáltató jogszabály által előírt feladata. A hulladékgazdálkodásban 2023. július 01-től történt változás miatt azonban az időpont meghirdetése a korábbiaktól eltérő lesz.

A lomtalanítás időpontjáról a régió koordinátor egyeztetést folytat a szolgáltatóval. Az egyeztetést követően minden lakos értesítést fog kapni a szállítás időpontjáról. Arra vonatkozóan, hogy erre várhatóan mikor kerül sor tájékoztatást nem tudtak adni.

A szolgáltatótól történő értesítés megérkezéséig szíves megértésüket és türelmüket kérem!

Nagykörű, 2024. 01. 18.

Gajdos Éva s.k.
jegyző

Hírek

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁS

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az év végi ünnepekre tekintettel az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint módosul:

2023. december 20. (szerda)     8-12 óráig

2023. december 22. (péntek)    ügyfélfogadás nincs

2023. december 27. (szerda)     ügyfélfogadás nincs

2023. december 29. (péntek)    ügyfélfogadás nincs

2024. január 3-tól az ügyfélfogadás rendje a megszokottak szerint alakul.

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozója nevében Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok!

Gajdos Éva
jegyző s. k.

Hírek

Gondosóra program

A Gondosóra program a magyar kormány által indított, ingyenes és havidíjmentes, alanyi jogon igényelhető, éjjel-nappali diszpécserszolgálat és kontaktszemélyek bevonásával működő jelzőrendszeres jóléti szolgáltatás a 65 év feletti, otthonukban élő idősek számára. A Gondosóra program szolgáltatáshoz kapcsolódóan tájékoztató előadást szerveztünk a Gondosóra működéséről és a regisztráció menetéről Szolnokon 2023. október 11-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.).

Az eseményt követően ingyenes helyszíni regisztrációt biztosítanak az érdeklődőknek.

A Gondosóra programról, a jelzőeszköz használatáról bővebben a gondosora.hu weboldalunkon, illetve a facebook.com/gondosora Facebook-oldalunkon tájékozódhatnak.

kapcsolattartó: Palotás Barbara 06 30 539 2449

mail: palotas.barbara@gondosora.hu

A Gondosóra közel 200 ezres felhasználói körében számtalan esetben előfordult már, hogy éppen a jelzőeszköz segítségével sikerült életet menteni vagy súlyos veszélyt elhárítani. Az idősebb korosztály körében nagyobb eséllyel fordulhat elő például fürdőszobai baleset, amely esetben életmentő jelentősége lehet a Gondosórának, hiszen a készülék csepp- és ütésálló, így zuhanyzás közben is hordható. Kerti munka során ugyanúgy életszerű egy testi épséget veszélyeztető elesés, amikor szintén fontos támogatást jelent, ha az aktivált és feltöltött Gondosóra kéznél van, ráadásul az eszköz gyorsulásérzékelővel van ellátva, így automatikusan riasztást ad le a Diszpécserszolgálat felé bizonyos gyorsulási szintet érzékelve (pl. elesés). A Gondosóra tehát nemcsak azoknak jelent segítséget, akik használják az eszközt, hanem biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának, szeretteinek, hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség egy gombnyomással elérhető. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az előadásra.

Hírek

FELHÍVÁS

Tisztelt Adózók!

Közelít a második félévi helyi adókötelezettségek befizetésének határideje. Az idei évben a második félévi kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó kötelezettségeiket magán és/vagy jogi személyeknek 2023. szeptember 15. napjáig kell teljesíteniük. A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ( Art.) 206. §-a alapján késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke az Art. 209.§ (1) bekezdése alapján minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. Az idei év február végén megküldött egyenleg értesítőkhöz minden magánszemély adózó esetében mellékeltük a második félévi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat, csekkeket. (A csekkeken feltüntetésre kerültek a befizetési határidők is.) A jogi személyeknek átutalással kell rendezni a befizetéseiket.

Évközi változások esetében az adózók határozatban értesültek adófizetési kötelezettségükről. A mellékleteként – magánszemélyeknél – megküldtük a befizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket. Bankszámla nyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Hivatalunk fizetési értesítőt, a törvényi előírásoknak megfelelően, az előző évekhez hasonlóan, október 31. napjáig küld, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében.

Kérjük Önöket, amennyiben a második félévi teljesítéshez szükséges készpénzátutalási megbízásaik (csekk) nem állnak rendelkezésre, úgy jelezzék azt a 06-56-494-001-es számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

                hétfő:                      8.00 – 12.00 

                                               13.00 – 15.00

                szerda:                   8.00 – 12.00   

                                               13.00 – 16.00

                péntek:                   8.00 – 12.00

                                                                                               Gajdos Éva

                                                                                               jegyző

Hírek