Üdvözöljük Hunyadfalva község honlapján!

FELHÍVÁS

Tisztelt Adózók!

Közelít a második félévi helyi adókötelezettségek befizetésének határideje. Az idei évben a második félévi kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó kötelezettségeiket magán és/vagy jogi személyeknek 2023. szeptember 15. napjáig kell teljesíteniük. A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ( Art.) 206. §-a alapján késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke az Art. 209.§ (1) bekezdése alapján minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. Az idei év február végén megküldött egyenleg értesítőkhöz minden magánszemély adózó esetében mellékeltük a második félévi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat, csekkeket. (A csekkeken feltüntetésre kerültek a befizetési határidők is.) A jogi személyeknek átutalással kell rendezni a befizetéseiket.

Évközi változások esetében az adózók határozatban értesültek adófizetési kötelezettségükről. A mellékleteként – magánszemélyeknél – megküldtük a befizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket. Bankszámla nyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Hivatalunk fizetési értesítőt, a törvényi előírásoknak megfelelően, az előző évekhez hasonlóan, október 31. napjáig küld, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében.

Kérjük Önöket, amennyiben a második félévi teljesítéshez szükséges készpénzátutalási megbízásaik (csekk) nem állnak rendelkezésre, úgy jelezzék azt a 06-56-494-001-es számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

                hétfő:                      8.00 – 12.00 

                                               13.00 – 15.00

                szerda:                   8.00 – 12.00   

                                               13.00 – 16.00

                péntek:                   8.00 – 12.00

                                                                                               Gajdos Éva

                                                                                               jegyző

Hírek

Kiemelt illetményért indított toborzást a Magyar Honvédség

A világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére most kiemelt illetményért jelentkezhetnek a fiatalok a Magyar Honvédség kötelékébe. Aki a Lynx-zászlóaljhoz csatlakozik, bruttó 737 ezer forintos fizetéssel kezdheti meg katonai pályáját Hódmezővásárhelyen.

„Az újonnan beérkező modern eszközeink kezelésére katonákra van szükségünk, és elkezdhetjük ezekhez az eszközökhöz szükséges toborzást is. Úgy is mondhatnánk, hogy embert várunk a vasra” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter augusztus 11-én pénteken, Szentesen a toborzókampány beharangozó rendezvényén.

A Lynx („Hiúz”) egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely egy a világ legmodernebb haditechnikai eszközei közül. A hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál felálló úgynevezett Lynx-zászlóaljba várja most a fiatalok jelentkezését a Magyar Honvédség.

A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.

A szeptember 11-én induló 8 hetes kiképzést a hódmezővásárhelyi alakulatnál kell teljesíteni. Ezen időszakban csak hétvégente lehet hazajárni. Az alapkiképzés során a résztvevők megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését. Ennek befejezése után mindenki egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi és pszichikai vizsgálatból, valamint fizikai alkalmassági felmérésből áll. Utóbbi 3200 méter futás és 2-2 perc alatt felülés és fekvőtámasz teljesítését jelenti.

A programba az jelentkezhet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű, rendelkezik magyar állampolgársággal, és megvan a minimum 8 általános iskolai végzettsége. A jogosítvány (B/C/D kategóriás) előnyt jelent, de nem feltétel.

Jelentkezni lehet országszerte bármelyik toborzóirodában vagy a Magyar Honvédség karrieroldalán az iranyasereg.hu oldalon.

Aki megfelel minden feltételnek, szeptember 11-én kezdheti meg kiképzését Hódmezővásárhelyen.

Jelentkezés online: http://www.iranyasereg.hu internetes oldalon,

Jelentkezés személyesen:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
9. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda

  • iroda címe: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5-7.
  • e-mail cím: szolnok.tobortzo@mil.hu
  • telefon: 06-56-505-159
Hírek

FELHÍVÁS HUNYADFALVA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Hunyadfalva Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Hunyadfalva Község területén 2022.12.12-től 2023.01.31-ig terjedő időszakban Hunyadfalva község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a szükséges mennyiségű formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot (Ebösszeíró adatlap) kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Hunyadfalva Község Polgármesteri Hivatal Hunyadfalva, Árpád út 12. szám alatt vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Adatlap

. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

– postai úton a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 5063 Hunyadfalva Árpád út 12.sz. címre

– személyesen a Polgármesteri Hivatalban

– elektronikusan a hunyadfalvaonkormanyzat@gmail.com elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. január 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

– 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

–  Az ebösszeírás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Együttműködését köszönöm!

  Gajdos Éva

   sk. jegyző

Ebregisztrációs lap

Hírek

HUNYADFALVA ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Hunyadfalva Község Képviselő testülete 62/2020. (VIII.24.) számú határozatával elfogadta Hunyadfalva Község teljes közigazgatási területére vonatkozó  településfejlesztési koncepcióját. A határozat és az elfogadott koncepció az alábbi linkeken érhető el:

Képviselő-testületi határozat

Elfogadot településfejlesztési koncepció

Hírek