Üdvözöljük Hunyadfalva község honlapján!

Rendeletek

A 2013 június 30-át követően kihirdetett hatályos önkormányzati rendeletek elérhetők a Nemzeti Jogszabálytár oldalán, vagy az alábbi képre kattintva!

Helyi rendeletek

 Az önkormányzat 2018. évi költségvetésérőlmellékletek

5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2014. évi zárszámadás elfogadásáról

4/2015.(IV.29.) rendelet a Hunyadfavla Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.29.) rendelete módosításáról

3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Szervezeti és működési szabályzat

Talajterhelési díjról

A 2014. évi költségvetésről

Az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról

Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Helyi iparűzési adóról

Játszótér használatának rendjéről

Közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról

Hunyadfalva építési szabályzata és településrendezési terve