Üdvözöljük Hunyadfalva község honlapján!

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00077 azonosító számú

„HUNYADFALVA-ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” című projektről

A projekt az Önkormányzat, Orvosi rendelő és Könyvtár, 5063 Hunyadfalva, Árpád út 12. (Hrsz.: 75) alatt található épületének széles körű, a kor igényeinek megfelelő, energetikai korszerűsítését célozza.

Az épület rendkívül korszerűtlen: az energetikai minőségtanúsítvány szerint a „GG – Átlagost megközelítő” besorolás alá esik, így energetikai fejlesztése környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból is különösképpen indokolt. A fejlesztés tartalmazza a külső nyílászáró cseréket, a homlokzatok és a padlásfödém hőszigetelését, valamint épületgépészeti fejlesztéseket.

Projektünk közvetlen célja a pályázati felhívás céljával összhangban az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló közigazgatási funkciót ellátó hivatali épület (önkormányzat), orvosi alapellátásnak és könyvtári tevékenység ellátásának is helyt adó épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, melynek eredménye az energia megtakarításon, felhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül az energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése. A projektünkben tervezett tevékenységek teljes mértékben a Felhívás előírásainak megfeleltetéssel kerültek meghatározásra.

A projekt előkészítése során többféle javaslat került megvizsgálásra. Az energetikai szakértő által készített számítások alapján a leginkább költséghatékony megoldás, mely az épületben tapasztalható energetikai hiányosságokra megfelelően reagál, az alábbi tevékenységek megvalósítása:

Önállóan támogatható tevékenységek:

•          Az épület külső, határoló szerkezeteinek korszerűsítése, beleértve az épület teljes homlokzati szigetelését, valamint a külső nyílászárók korszerűsítését.

Önállóan nem támogatható tevékenységek keretében:

•          A meglévő korszerűtlen gázkazán korszerű kondenzációs kazánra történő cseréje, a hőleadók szabályozhatóvá tételével, és az épületgépészet korszerűsítésével (intelligens vezérlés) együtt.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

•          Projektarányos akadálymentesítés;

•          Épülethasználók képzése;

•          Projektnyilvánossági feladatok ellátása;

A projekt keretében létrehozandó infrastruktúra, a fejlesztéssel lehetővé tett tevékenységek/szolgáltatások leírása: a beruházás során a fentiek értelmében az alábbi beavatkozások történnek:

•          Homlokzati 16 cm vastagságú hőszigetelés, szálas anyagú hőszigetelő anyaggal.

•          Födém hőszigetelése 20, illetve 25 cm vtg. szálas anyagú hőszigeteléssel

•          Nyílászárók cseréje, összesített hőátbocsátási tényező minden esetben 1,15 W/m2K alatti értékkel.

•          Hagyományos kazán cseréje kondenzációs kazánra, a fűtési rendszer hőtermelői és hőleadó, szekunder oldalának korszerűsítése. Termosztatikus szelepek beépítése és szabályzás kialakítása.

•          Energiatermelés mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló rendszer kialakítása;

•          Projektarányos akadálymentesítési beavatkozások

A projekt tervezett kezdete: 2017.10.01. Tervezett befejezés: 2018.11.30.

A fejlesztés eredményeként primer energiamegtakarás érhető el, továbbá a földgázra, szénre, faaprítékra, és villamos energiára fordított költségek a fejlesztés eredményeként jelentős mértékben csökkennek.

A projekt összköltsége bruttó 27 149 182 Ft, melyből a beruházási összeg az előzetes költségbecslések alapján bruttó 25 028 282 Ft, az általános költségek bruttó 2 120 900 Ft.

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00077 plakát